Specjalistyczne kleje metal-guma

Artykuł / Promowany

SPECJALISTYCZNE KLEJE METAL – GUMA (PU)

FIRMY DOW AUTOMOTIVE SYSTEMS

DO ŁĄCZENIA NA GORĄCO

 

Kleje firmy Dow Automotive Systems służą do łączenia elementów metalowych (ewentualnie z tworzywa) z kauczukami (naturalnymi i syntetycznymi) w procesie wulkanizacji oraz do łączenia elementów metalowych (ewentualnie z tworzywa) z poliuretanami na gorąco.

 

Kleje MEGUM® służą do łączenia –

kauczuków m.in.:

NBR – kauczuk naturalny

SBR – kauczuk styrenowo – butadienowy

IR – kauczuk izoprenowy

CR – kauczuk polichloroprenowy

NBR, H-NBR, XNBR – kauczki nitrylowe

IIR – kauczuk butylowy

CSM – kauczuk chlorosulfonowany

ACM – kauczuk poliakrylowy

FKM – kauczuki fluorowe

VMQ – kauczuki silikonowe

ECO, CO – kauczuki epichlorydynowe

EPDM – kauczuki etylenowo – propylenowe (kopolimery i terpolimery)

oraz  litych poliuretanów

z metalami takimi jak: stal (w tym nierdzewna), aluminium, miedź, mosiądz, cynk oraz tworzywami sztucznymi jak: poliamidy, poliestry, acetale, poliwęglany, ABS, polietylen, polipropylen, żywice fenolowe i epoksydowe.

Są to kleje zarówno rozpuszczalnikowe, jak i wodne.

 

Kleje THIXON® służą do łączenia –

kauczuków m.in.:

NBR – kauczuk naturalny

SBR – kauczuk styrenowo – butadienowy

IR – kauczuk izoprenowy

BR – kauczuk polibutadienowy

CR – kauczuk polichloroprenowy

NBR, H-NBR, XNBR – kauczki nitrylowe

IIR – kauczuk butylowy

CSM – kauczuk chlorosulfonowany

ACM – kauczuk poliakrylowy

FKM – kauczuki fluorowe

VMQ – kauczuki silikonowe

ECO, CO – kauczuki epichlorydynowe

oraz  litych i lanych poliuretanów

z metalami takimi jak: stal (w tym nierdzewna), aluminium, miedź, mosiądz, cynk oraz tworzywami sztucznymi jak: poliamidy, poliestry, acetale, poliwęglany, ABS, polietylen, polipropylen, żywice fenolowe i epoksydowe.

Są to kleje rozpuszczalnikowe.

Posiadamy również kleje POLYFLOCK ® do flokowania elementów wykonanych z gumy lub twaorzyw sztucznych.

Przy stosowaniu klejów bardzo ważne jest ich dokładne wymieszanie (ewentualnie rozcieńczenie) przed użyciem. Przygotowanie powierzchni metalowych również ma duży wpływ na jakość wiązania.

Firma HSH Chemie pomoże Państwu we właściwym doborze klejów oraz udzieli wszelakich niezbędnych informacji odnośnie ich stosowania.