Płyty gipsowo-kartonowe jak je montować

Artykuł / Porady

Montowanie ściany z płyt gipsowo – kartonowych nie jest trudne. Każdy z nas może podjąć się tego zadania samodzielnie – warunkiem jest staranność i dokładność. Zanim zaczniemy warto zagruntować nasze podłoże tak by nie chłonęło ono zbytniej ilości wody z zaprawy klejowej. Płyty g – k możemy zamontować do ściany za pomocą kilku metod. My polecamy trzy rodzaje klejenia: bezpośrednie, na pasach bądź punktowe.
Metoda bezpośrednia. Używana jest do montowania płyt gipsowo – kartonowych do względnie prostej ściany, której odchylenie od płaszczyzny nie przekracza 1,5 cm. Dobrą przyczepność kleju zapewni nam zagruntowanie ścian po usunięciu farby. Naszą płytę powinniśmy przyciąć do odpowiedniej wysokości, a następnie nasmarować klejem za pomocą pacek w odstępach około 30 cm. Końcowo dociskamy płytę do ściany, a za pomocą długiej łaty dobijamy młotkiem tak by wyrównać wypukłości. Położenie warto skorygować za pomocą poziomicy.
Metoda na pasach. Tę metodę polecamy w przypadku nierównych ścian. 5-centymetrowe pasy odpowiednio przycięte z płyty gipsowo – kartonowej przyklejamy pionowo do ściany w odstępach 60 cm, tak by znajdowały się na jednej płaszczyźnie. Następnie szpachlą zębatą nanosimy klej na pasy i dociskamy płyty.
Metoda punktowa. Ta opcja stosowana jest w przypadku ścian pokrytych farbą olejną bądź takich, których tynk jest słaby i kruchy. Co 30 cm nawiercamy w ścianie otwory za pomocą otwornicy o średnicy 50 milimetrów. Następnie gruntujemy je i wypełniamy klejem gipsowym w taki sposób by z nich nie wystawał. Na to przyklejamy punktowo płytę. Styki pomiędzy poszczególnymi płytami należy zaszpachlować, wzmocnić taśmą z włókna szklanego, oszlifować, a także ugruntować. Konstrukcję tą możemy pokryć tapetą albo pomalować.